Pamietam.eu

Strona poświęcona żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939-1947) pochowanym w województwie pomorskim

szer. Poznański Czesław

Przydział, jednostka: 4 Kresowa Kompania Sanitarna, 5 KDP

Data urodzenia: 11.07.1926

Miejsce urodzenia: Jeleń

Data śmierci: 23.04.2020

Miejsce śmierci: Sopot

Cmentarz: Witomiński w Gdyni

Położenie grobu: sektor 66, rząd 21, grób 7

Współrzędne GPS: -

Zdjęcie nagrobka:

Uwagi: -

Więcej informacji na stronie:

szer. Czesław Poznański (urodzony 11 lipca 1926 roku w Jeleniu) - od 1941 roku pracownik przymusowy w gospodarstwie niemieckim, w maju 1944 roku przymusowo wcielony do Wehrmachtu i wysłany do Francji, zdezerterował we wrześniu tego samego roku przedostając się na stronę aliancką, w amerykańskim obozie jenieckim przebywał od 24 września do 31 października 1944 roku, od 6 grudnia 1944 roku do 8 lutego 1947 roku żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, felczer w 4 Kresowej Kompanii Sanitarnej 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty (5 Kresowa Dywizja Piechoty), ukończył Kurs Szkoły Podoficerów Sanitarnych przy 17 Kompanii Sanitarnej 7 Dywizji Piechoty (25.01-10.03.45 r.), uczestnik walk o Bolonię, po zakończonych działaniach uczęszczał do Gimnazjum Ogólnokształcącego 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Modenie, 15 grudnia 1945 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego do drużyny św. Jerzego w Modenie. Do kraju powrócił 22 kwietnia 1947 roku, wieloletni nauczyciel matematyki (również w języku angielskim), mieszkał do śmierci z żoną w Sopocie.